شرکت مهندسی آماج کنترل

سيستم اتوماسيون سيلو

 

بنا بر تقاضای کارخانه گلوکوزان قزوين يک سيستم سخت افزاری به همراه نرم افزار ويژه ای جهت اتوماسيون عمليات سيلو توسط شرکت آماج کنترل طراحی گرديده است. در مقابل تصويری از محيط نرم افزار اختصاصی اين سيستم ديده می شود.

اين سيستم دارای قابليت های زير است:

1- اندازه گيری دمای بيست و پنج نقطه در هر سيلو

2- اندازه گيری وزن و سطح مواد انباشته در سيلو

3- فرمان دهی خودکار به سيستم خنک کننده سيلو جهت جلوگيری از فساد محصول

4- بايگانی خودکار و اتوماتيک نتايج کارکرد روزانه

5- رسم نمودارهای پارامترهای سيستم


Home ] Up ] آزمايشگاه يخچال ] آزمايشگاه ماشين لباس شويی ] کنترل کيفيت يخچال ] ترموستات ] کنترل کننده کوره ] کنترل کننده لگن شور ] کنترل کيفيت کولر گازی ] [ اتوماسيون سيلو ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381