شرکت مهندسی آماج کنترل

سيستم کنترل کيفيت يخچال

 

 

اين سيستم يکی ديگر از محصولات آماج کنترل می باشد که در کارخانه های مختلف يخچال و فريزرسازی قابل استفاده جهت آزمايش و کنترل کيفيت نهايی محصول است. علاوه بر اين از اين دستگاه می توان برای کنترل کيفيت روند توليد انبوه کولر و کولر گازی نيز استفاده کرد. اين سيستم قابليت کارکرد مستقل و بدون نياز به رايانه را داراست و هر ايستگاه تست، اعمال زير را انجام می دهد:

1- اندازه گيری و نمايش دما توسط دو حسگر در هر ايستگاه

2- اندازه گيری و نمايش جريان محصول توسط دو حسگر در هر ايستگاه

3- تعيين شرايط آزمايش مانند جريان و دمای مجاز برای هر حسگر در هر ايستگاه تست

4- تست و کنترل کيفی محصول با توجه به شرايط اعمالی و اعلام نتيجه رد يا قبولی آن

5- قابليت اتصال کليه ايستگاه ها به کامپيوتر جهت رسم نمودارهای تست و گزارش دهی مربوط به عمليات کنترل کيفيت

لازم به اشاره است که هر ايستگاه در نهايت آسانی و سرعت قابل نصب و راه اندازی ست. همچنين قابليت افزايش ايستگاه های آزمايش به طور نامحدود وجود دارد.


Home ] Up ] آزمايشگاه يخچال ] آزمايشگاه ماشين لباس شويی ] [ کنترل کيفيت يخچال ] ترموستات ] کنترل کننده کوره ] کنترل کننده لگن شور ] کنترل کيفيت کولر گازی ] اتوماسيون سيلو ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381