شرکت مهندسی آماج کنترل

آزمايشگاه کامپيوتری يخچال

 

 

آزمايشگاه يخچال، يک سيستم رايانه ای است که جهت آزمايش و بررسی عملکرد محصولاتی نظير يخچال و فريزر کاربرد دارد. به منظور بهينه سازی توليد چنين محصولاتی، استفاده از آزمايشگاه کامپيوتری يخچال در هر کارخانه توليد محصولات خانگی يک ضرورت است.

اين سيستم شامل اجزای زير است:

1- سيستم اندازه گيری دما

2- سيستم اندازه گيری کميت های الکتريکی مانند ولتاژ، جريان، توان و انرژی مصرفی

3- سيستم کنترل کننده دما و رطوبت اتاق تست

4- نرم افزار تحت ويندوز با انواع توانايی های ترسيم نمودار و گزارش دهی

اين سيستم قادر است تا به طور خودکار با توجه به نتايج آزمايش ها به محاسبه برچسب انرژی بپردازد.


Home ] Up ] [ آزمايشگاه يخچال ] آزمايشگاه ماشين لباس شويی ] کنترل کيفيت يخچال ] ترموستات ] کنترل کننده کوره ] کنترل کننده لگن شور ] کنترل کيفيت کولر گازی ] اتوماسيون سيلو ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381