شرکت مهندسی آماج کنترل

کنترل کننده کوره

 

 

بر اساس سفارش های دريافتی از شرکت های هسا و اکسايتون، شرکت آماج کنترل به طراحی دو نمونه سيستم کنترل کننده کوره پرداخته است که هر کدام به نرم افزاری اختصاصی مجهزند. اين سيستم ها دارای قابليت های زير هستند:

1- قابليت عملکرد به صورت مستقل

2- نمايش همزمان دمای کوره و دمای تنظيم شده روی نمايشگر

3- قابليت تنظيم منحنی کارکرد و زمان کار از روی کنترل کننده

4- قابليت کنترل دما روی شيب های مثبت و منفی جهت کاربردهای عمليات حرارتی

5- تنظيم اتوماتيک پارامترها

6- قابليت اتصال به کامپيوتر جهت رسم نمودار و گزارش دهی از نتايج

7- مجهز بودن به نرم افزار مانيتورينگ روی PC

در تصويرهای بالا نمونه ای از بوردهای مربوط به کنترل کننده کوره سفارش شرکت اکسايتون و پنجره ای از نرم افزار کنترل کننده طرح شده به سفارش شرکت هسا ديده می شوند.


Home ] Up ] آزمايشگاه يخچال ] آزمايشگاه ماشين لباس شويی ] کنترل کيفيت يخچال ] ترموستات ] [ کنترل کننده کوره ] کنترل کننده لگن شور ] کنترل کيفيت کولر گازی ] اتوماسيون سيلو ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381