شرکت مهندسی آماج کنترل

خدمات

 

شرکت مهندسی آماج کنترل با تجارب و توانايی های حرفه ای قابل توجهی که طی چند سال تحصيل کرده است، روابط مناسب و مؤثری با ساير شرکت های ايرانی و بعضی شرکت های خارجی که در حوزه عملياتی مشترکی فعال هستند، دارد. با اتکا به همين ارتباطات، آماج کنترل قادر است تا در ارائه خدمات متنوعی پا پيش بگذارد. نمايه ای از خدماتی که تا کنون توسط اين شرکت عرضه شده اند به قرار زير است:

1- کنترل و مانيتورينگ، ابزار دقيق

2- طراحی سيستم های کنترلی بر طبق سفارش (C.C.D)

3- طراحی و توليد بوردهای الکترونيکی در داخل و خارج از ايران

4- طراحی و توليد صفحه کليدهای صنعتی در خارج از ايران، (در اين صفحه می توانيد نمونه هايی از اين صفحه کليدهای طرح شده توسط اين شرکت را ببينيد).

5- تأمين و واردات انبوه قطعات الکترونيکی از منابع آسيای جنوب شرقی

اگر شما نيز سفارش و پيشنهادی برای عمليات و اجرای يک طرح داريد، از طريق اطلاعاتی که در اين صفحه است، می توانيد با شرکت مهندسی آماج کنترل ارتباط برقرار کنيد.


Home ] Up ] [ خدمات ] محصولات و طرح ها ] مستندات ] تماس با ما ] درباره ما ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381