شرکت مهندسی آماج کنترل

خدمات

 

شرکت آماج کنترل آماده قبول هر گونه سفارش جهت طراح صفحه کليدهای صنعتی و توليد با بهترين کيفيت و به هر تعداد مورد نياز متقاضی می باشد. در اين صفحه نمونه هايی از صفحه کليدهای طرح و توليد شده برای نصب و استفاده در چند نمونه يخچال، فريزر و ترموستات های چندمنظوره ديده می شود.

 


Home ] Up ] صفحه اول ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381