شرکت مهندسی آماج کنترل

سيستم خودکار کنترل کيفيت کولر گازی

 

 

حسب سفارش "کارخانجات توليد کولرگازی ايران"، شرکت آماج کنترل سيستم کنترل کيفيت مورد نياز را طراحی و در محل کارخانه نصب کرد.

اين سيستم متشکل از يک تونل بيست متری با محيط کنترل شده است که جهت تست کولر گازی به کار می آيد.

 

 

در طول خط تست، کولرهای گازی به صورت روشن روی تسمه نقاله سيستم جابجا می شوند. پس از پايدار شدن کولر توسط سيستم روباتيک، پارامترهای آن نظير دما، ميزان سرمايش، ميزان هوادهی، جريان مصرفی، درستی عملکرد ترموستات و صحت کارکرد محصول در ولتاژهای پايين به صورت خودکار سنجيده شده و با استفاده از رايانه و نرم افزار اختصاصی پشتيبان، گزارش های عملياتی همزمان با خروج هر دستگاه کولر از تونل تست، آماده و چاپ شده و هر گونه هر عيب احتمالی محصول، در اين گزارش ها اعلام می گردند


Home ] Up ] آزمايشگاه يخچال ] آزمايشگاه ماشين لباس شويی ] کنترل کيفيت يخچال ] ترموستات ] کنترل کننده کوره ] کنترل کننده لگن شور ] [ کنترل کيفيت کولر گازی ] اتوماسيون سيلو ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381