شرکت مهندسی آماج کنترل

آزمايشگاه کامپيوتری ماشين لباس شويی

 

 

آزمايشگاه کامپيوتری ماشين لباس شويی دستگاهی ست که جهت استانداردسازی و کنترل کيفی محصول در کارخانه های مختلف قابل استفاده است. اين دستگاه به سفارش سازمان استاندارد ملی ايران و با پشتيبانی چندين کارخانه صنعتی طراحی شده است.

اين سيستم دارای اجزای زير است:

1- سيستم اندازه گيری دما برای دو ايستگاه تست

2- سيستم اندازه گيری کميت های الکتريکی مثل ولتاژ، جريان، توان و انرژی مصرفی

3- سيستم اندازه گيری فشار آب سرد و گرم ورودی

4- سيستم اندازه گيری ميزان مصرف آب سرد و گرم

5- نرم افزار جامع کامپيوتری جهت ترسيم انواع نمودارها و ارائه گزارش

اين سيستم می تواند به صورت خودکار و بر اساس نتايج آزمايش ها به محاسبه و اعلام برچسب انرژی بپردازد.


Home ] Up ] آزمايشگاه يخچال ] [ آزمايشگاه ماشين لباس شويی ] کنترل کيفيت يخچال ] ترموستات ] کنترل کننده کوره ] کنترل کننده لگن شور ] کنترل کيفيت کولر گازی ] اتوماسيون سيلو ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381