شرکت مهندسی آماج کنترل

ترموستات هوشمند و چندمنظوره

 

شرکت آماج کنترل تاکنون چند نمونه متفاوت از ترموستات های قابل نصب در يخچال و فريزر طرح و توليد کرده است. انواع ترموستات های توليدی اين شرکت به صورت الکترومکانيکی، ديجيتال و هوشمند و چندمنظوره اند.

چند نمونه از ترموستات های توليدی آماج کنترل بر اساس سفارش کارخانه ارج که از معتبرترين و نامدارترين توليدکنندگان لوازم خانگی ايران است، به مرحله توليد انبوه رسيده اند. فهرست زير انواع اين ترموستات ها را معرفی می کند:

1- ترموستات چندمنظوره ارج

2- ترموستات هوشمند فريزر ارج

3- ترموستات الکترومکانيکی ارج

در ادامه تصاويری از بوردهای الکترونيکی نمونه های اول و دوم را مشاهده می کنيد.

 

 

 

شرکت آماج کنترل يک نمونه ترموستات چندمنظوره نيز به سفارش شرکت صنايع صبوحی توليد کرده است.

 

 

 

 

 

بر اساس نياز موجود در ساير کارخانه های توليدکننده يخچال و فريزر در کشور، آماج کنترل يک نمونه ترموستات چندمنظوره با کاربرد عمومی نيز طراحی کرده است.


Home ] Up ] آزمايشگاه يخچال ] آزمايشگاه ماشين لباس شويی ] کنترل کيفيت يخچال ] [ ترموستات ] کنترل کننده کوره ] کنترل کننده لگن شور ] کنترل کيفيت کولر گازی ] اتوماسيون سيلو ]


©، تمام حقوق اين سايت و محتوای آن متعلق به شرکت مهندسی آماج کنترل است، طراح، ش. مباشری، 1381